divendres, 30 de maig de 2008

Té el maig

Té el maig
les hores comptades.
té el maig els dies finits.
Ens ha descrit als llibres d'història
el Paris del seixanta-vuit.

Ens ha escrit al rastre de la memòria

la vida que passa i el temps que ha fugit.